Rejestracja Internetowa

Szanowni Państwo,

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Z rejestracji internetowej mogą korzystać wszyscy pacjenci, których dane są w systemie informatycznym NZOZ Farmed.

1. Rejestrować elektronicznie mogą się Państwo do wszystkich lekarzy rodzinnych, większości specjalistów i stomatologów w przychodni przy ul.Koryznowej 2G i Agrestowej 8.

2. Część godzin pracy lekarzy jest dostępna wyłącznie poprzez rejestrację internetową.

3. W celu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych mogą Państwo dokonać kolejnej rejestracji poprzez internet po zrealizowaniu poprzedniej. O możliwość kolejnego internetowego zarejestrowania się przed zrealizowaniem poprzedniej wizyty proszę pytać w rejestracji osobiście lub telefonicznie.

4. Logowanie do Rejestracji Internetowej

Państwa Identyfikator = Państwa numer PESEL

Państwa Hasło = Państwa numer PESEL

Po pierwszym zalogowaniu się proszę zmienić hasło na nowe, znane tylko Państwu. Hasło powinno zawierać minimum 5 znaków.

Opcja zmiany hasła dostępna po zalogowaniu (żółty kluczyk w prawym górnym rogu). Należy wpisać stare hasło, następnie nowe hasło i jeszcze raz potwierdzić nowe hasło. Zaakceptować przyciskiem "zmień".

5. Zarezerwować wizytę za pośrednictwem rejestracji internetowej można do konkretnego lekarza lub poprzez wybór specjalności. Zalecamy zawsze uszczegółowić wybór poprzez wskazanie "typu wizyty".

Wykaz wszystkich lekarzy i ich specjalności znajduje się w zakładce "Lekarze". Proszę zwrócić uwagę na harmonogramy niektórych lekarzy, gdyż pracują oni zarówno w przychodni przy Agrestowej jaki i Koryznowej.

6. Po zarezerwowaniu wizyty pojawia się okno z potwierdzeniem rezerwacji. Aby proces rejestracji przebiegł poprawnie konieczne jest kliknięcie okna "zarezerwuj" w dolnym prawym rogu ekranu.

UWAGA!

Rejestrując się do lekarza, bardzo proszę zwrócić uwagę na TYP WIZYTY, czy jest to wizyta prywatna czy w ramach NFZ.

Logowanie Rejestracji On-line